6 CUP - THE FINALS

  • 6cup
  • 6cup
  • 6cup
  • 6cup
  • 6cup
  • 6cup

Arbre du tournoi

VITALITY
(BYE)
1
0
TEAM EKLIPSE
TEAM PLS
0
2
SUPREMACY
BAM ESPORT
(BYE)
EPUNKS
0
1
VITALITY
TEAM PLS
EPUNKS